ASMR

Oddi ar Wicipedia
ASMR
Mathffenomen, sensation, sound effect Edit this on Wikidata
Rhan otermau seicoleg Edit this on Wikidata
Yn cynnwysrecordiad ASMR Edit this on Wikidata
Tudalen Comin Ffeiliau perthnasol ar Gomin Wicimedia
Darlun o lwybr teimlad goglais ASMR [1]

Mae'r term ASMR (autonomous sensory meridian response) yn niwroleg sy'n cyfeirio at ffenomen biolegol a nodweddir gan ymdeimlad dymunol o oglais yr ydych chi'n teimlo fel arfer yn rhanbarthau'r pen, croen y pen neu ymylol y corff mewn ymateb i symbyliad gweledol, clywedol, ac ysgogiadau gwybyddol. Daeth y ffenomen hon yn hysbys trwy'r rhyngrwyd a'r cyfryngau cymdeithasol; hynny yw, trwy flogiau a fideoblogau.[2][3][4] Mae'n ffurf ddymunol o paresthesia; fe'i cymharwyd â synesthesia clywedol-gyffyrddol [5][6] a gall orgyffwrdd â frisson.

Gwreiddiau'r term mewn diwylliant poblogaidd[golygu | golygu cod]

Fideo mewn Ffrangeg - mae sibrwd a siarad ysgafn hefyd yn nodwedd ASMR

Yn ôl Know Your Meme, defnyddiwyd y term ASMR gyntaf ar 25 Chwefror 2010, yn y grŵp Facebook "Autonomous Sensory Meridian Response Group" ar ôl cael ei fathu gan Jennifer Allen (aka Envelope Nomia ar Facebook), crëwr y grŵp, mewn ymateb i swydd ar fforwm SteadyHealth lle cynhaliodd rhai pobl ddadl hir am y teimlad rhyfedd.[7] Mae Allen yn esbonio bod "ymreolaethol" yn cyfeirio at idiosyncrasi y bobl sy'n profi ASMR, gan fod natur yr adwaith yn amrywio o berson i berson, a bod y term "meridian" yn air llai cyffredin a ddefnyddir yn lle'r gair "orgasm".

Trafodaethau ar-lein mewn rhai grwpiau fel un o Yahoo! o’r enw Cymdeithas y Synhwyryddion a ffurfiwyd yn 2008, neu The Unnamed Feeling, blog a grëwyd gan Adrew MacMuiris yn 2010, a ganolbwyntiodd ar ddysgu mwy manwl gan bobl am deimlo, ac annog rhannu syniadau a phrofiadau personol. Rhai enwau amgen ar gyfer yr ASMR mewn perthynas â'r grwpiau trafod hyn yw Attention Induced Head Orgasm, Attention Induced Euphoria,, ac Attention Induced Observant Euphoria..[8]

Ymadroddion eraill i ddisgrifio'r teimlad yw "orgasm ymennydd", "tylino ymennydd", "goglais pen", "orgasm pen" neu "goglais asgwrn cefn".

Sbardunwyr ASMR[golygu | golygu cod]

Enghreifftiau o synau 'sbarduno' ASMR

O'r straeon am fideos ASMR-sensitif ac ASMR, gellir gweld bod yr ystod o sbardunau ("trigger" yn Saesneg) yn eang iawn. Yn ôl y data cronedig,[9] gellir eu rhannu'n amodol yn bedwar prif grŵp.

Mae'r grŵp cyntaf, mwyaf cyffredin ac helaeth o ysgogiadau yn gadarn. Yr enwocaf a'r poblogaidd yn eu plith:

 • llais sibrwd, ysgafn a thawel, lleferydd meddal araf;
 • siffrwd meddal, crensian pecynnu plastig neu bapur, seloffen yn y dwylo;
 • tapio gydag ewinedd neu wrthrychau, crafu ysgafn gydag ewinedd neu wrthrychau ar arwynebau gweadog, plastig neu bren;
 • gwefus-gyffwrdd, swsian, twt-twtian tafod;
 • siffrwd tudalennau, y sain a wneir gan fysedd wrth rhwbio â phapur, poeri ar fysedd wrth droi tudalennau;
 • anadl, chwythu i mewn i'r meicroffon.

Yr ail grŵp o ysgogiadau gweledol:

 • symudiadau llyfn y dwylo;
 • ffocws y person a arsylwyd ar rywfaint o waith (lluniadu, datrys problemau, rhaglennu, ac ati);
 • tylino.

Mae'r trydydd grŵp o sbardunau yn cynnwys sefyllfaoedd sy'n gysylltiedig ag amlygiad o sylw personol i berson:

 • archwiliad gan feddyg, sgwrs yn ystod holiadur, sgwrs gyda derbynnydd;
 • y broses o goluro, gofal, steilio gwallt, cribo.

Mae'r pedwerydd grŵp yn cynnwys sbardunau cyffyrddol:

 • cyffyrddiadau meddal gan ddwylo, tafod ysgwyddau, gwddf, corff;
 • strocio â'ch bysedd, brwsh, beiro, ac ati.
 • ffrydiau jet o ddŵr poeth neu gynnes

Sylw yn y cyfryngau[golygu | golygu cod]

Fideo ASMR chwarae rôl wedi'r recordio ar feicroff ddeuseiniol ("binaural")

Cafwyd sylw cynnar i ASMR mewn erthygl yn The Independent gan y newyddiadurwr o Gymru, Rhodri Marsden, Maria Spends 20 minutes folding Towels: Why Millions are mesmerised by ASMR Videos[10] Soniodd cynhadledd yn y Deyrnas Unedig yn 2012 am fideos ASMR yn ei restr o bynciau i'w trafod. Mae rhai erthyglau yn The Huffington Post yn awgrymu rhai mathau o “sbardunau” i ennyn ASMR. Mae'r erthyglau'n sôn am goglais pleserus neu deimladau “sibrwd” yn eich pen y gallai rhai fideos YouTube, neu ddim ond clywed pobl yn mwmian, ysgogi'r teimlad hwnnw. Gallai mathau eraill o sbardunau fod yn dasgau sy'n canolbwyntio ar nodau, siarad yn feddal, gemau chwarae rôl, neu gerddoriaeth.

Mae erthygl ar ffenomen "oerfel" wedi'i chymell gan eiliadau penodol o ddarn o gerddoriaeth, yn sôn am wahaniaethau a wnaed gan ddefnyddwyr yr adran ASMR i Reddit i wahaniaethu cywerthedd rhwng yr ASMR ac "chill" (a elwir hefyd yn Frissons). Soniodd erthygl debyg yn y cylchgrawn cerddoriaeth Prydeinig, New Musical Express, neu NME, am wahaniaethau rhwng ASMR a Frisson. Nododd, er bod y ddau ymateb yn tueddu i ennyn “croesn gwydd” yn yr arsylwr, mae'r ymatebion emosiynol a ffisiolegol yn wahanol.

Mae ASMR wedi bod yn destun newyddion radio a fideo. Roedd darllediad radio byw yn cynnig cyfweliad i ddyn a honnodd ei fod wedi profi ASMR ac yn cynnwys dadl am y ffenomen a'r hyn a'i sbardunodd; defnyddiwyd y term orgasm cerebral yn ystod yr allyriad hwn.

Mae rhai dadleuon cyfryngau wedi sôn am fater ASMR sydd wedi’i gategoreiddio fel ymateb rhywiol, ond gan honni bod y rhai sy’n profi’r ffenomen hon yn dadlau ei fod yn gysylltiedig â chyffroad rhywiol ac yn lle hynny yn ei ddisgrifio fel un digynnwrf. madfall neu ymlaciol.

Adweithiau gwyddonol[golygu | golygu cod]

Graff BDI ar gyfer ASMR BDI: Cwrs amser hwyliau cyn, yn ystod, yn syth ar ôl, a sawl awr ar ôl cymryd rhan mewn ASMR. Y data a ddangosir yw'r sgôr hwyliau cymedrig a roddir i bob ffrâm amser gan yr holl gyfranogwyr (N = 475), gyda'r cyfranogwyr wedi'u grwpio yn ôl eu Mynegai Iselder Beck. Gallai sgoriau hwyliau amrywio o 0 i 100, 0 yn cynrychioli'r gwaethaf yr oedd yr unigolyn erioed wedi'i deimlo, 100 yn cynrychioli'r gorau y maent wedi'i deimlo erioed. Mae bariau gwall yn cynrychioli gwall safonol ± 1[11]

Ysgrifennodd Steven Novella, cyfarwyddwr Niwroleg Gyffredinol yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Iâl a chyfrannwr gweithredol at bynciau sy'n ymwneud ag amheuaeth wyddonol yn ei flog niwrowyddoniaeth am y diffyg ymchwil wyddonol ynghylch ASMR, gan ddweud bod technolegau delweddu cyseiniant magnetig yn swyddogaethol a'r ysgogiad magnetig traws -ranial. dylid ei ddefnyddio i astudio swyddogaeth ymennydd pobl sy'n profi ASMR am bobl nad ydyn nhw'n profi. Mae Novella yn trafod y cysyniad o niwro-amrywiaeth ac yn ei grybwyll gan fod cymhlethdod yr ymennydd dynol yn ganlyniad i ymddygiadau datblygiadol ar draws yr amserlen esblygiadol. Mae hyn hefyd yn awgrymu'r posibilrwydd bod ASMR yn fath o atafaelu pleser neu'n rhyw ffordd arall o actifadu'r adwaith pleserus.[12]

"It may be a real phenomenon, but it is inherently difficult to investigate. Internal experience is the key to much of psychological research, but when you come across something like this, which you can’t see or feel, and it doesn’t even happen to everyone, it falls on a blind spot. It’s like synesthesia , which for years has been a myth, until in the 1990s a reliable way of measuring it emerged.""[13] Tom Stafford, Darlithydd Seicoleg a Gwyddorau Gwybyddol ym Mhrifysgol Sheffield.

Cyhoeddodd Emma L. Barratt a Nick J. Davis​ yn 204 astudiaeth ar effeithiau ASMR, Autonomous Sensory Meridian Response (ASMR): a flow-like mental state[11]. Casglwyd bod y data a gasglwyd yn dangos gwelliannau dros dro mewn symptomau iselder a phoen cronig yn y rhai sy'n cymryd rhan mewn ASMR. Mae mynychder uchel o synaesthesia (5.9%) yn y sampl yn awgrymu cysylltiad posibl rhwng ASMR a synaesthesia, yn debyg i un misoffonia. Mae cysylltiadau rhwng nifer y sbardunau effeithiol a chyflwr llif uwch yn awgrymu y gallai fod angen llif i gyflawni teimladau sy'n gysylltiedig ag ASMR. Gweler y graff gyferbyn.

ASMR Cymraeg[golygu | golygu cod]

Ceir rhai fideos ar YouTube o ASMR yn y Gymraeg.[14] Mae'r rhain, gan fwyaf, yn wersi Cymraeg neu'n cyflwyno'r Gymraeg fel eitem ar gyfer ASMR yn hytrach nag fel cyfrwng naturiol eu defnyddio 'geiriau cychwyn' (trigger words) yn y Gymraeg:

Yn rhyfedd, un o'r fideos ASMR 'Cymreig' mwyaf poblogaidd ar Youtube yw eitem deledu am y cerfiwr ysgrifen, Ieuan Rees yn trafod naddu carreg.[15]

Does dim term benodol Gymraeg ar gyfer y iasau yma.

ASMR anfwriadol[golygu | golygu cod]

Er bod ASMR bellach yn cael ei chydnabod yn gyhoeddus fel ffenomenon corfforol a bod fideos o bobl yn fwriadol yn ceisio sbarduno'r ffenomenon, mae hefyd yn parhau i fod yn emosiwn a deimlir ac a greir yn anfwriadol gan bobl wrth drafod neu weithredu mewn bywyd pob dydd. Ceir sianel Youtube benodol i 'ASMR Diarwybod', 'Best Unintentional ASMR'[16] sy'n dangos clipiau fideo o bobl sy'n cynhyrchu teimladau ASMR yn anfwriadol.

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]

 1. Barratt, Emma L.; Davis, Nick J. (2015). "Autonomous Sensory Meridian Response (ASMR): a flow-like mental state". PeerJ 3: e851. doi:10.7717/peerj.851. ISSN 2167-8359. PMC 4380153. PMID 25834771. http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pmcentrez&artid=4380153.
 2. Rhodri Marsden, ''Maria spends 20 minutes folding towels': Why millions are mesmerised by ASMR videos' (21/07/12) on The Independent
 3. Kelsey McKinney, 'These Mesmerizing, Satisfying Slime Videos Are the Internet’s New Obsession' (13/04/17) on Intelligencer
 4. Amol Rajan, 'ASMR is now mainstream' (23/04/19) on the BBC
 5. Simner, Julia et al. (2006). "Synaesthesia: the prevalence of atypical cross-modal experiences". Perception 35 (8): 1024–1033. doi:10.1068/p5469. PMID 17076063. http://sro.sussex.ac.uk/id/eprint/14073/1/p5469.pdf.
 6. Banissy, Michael J. et al. (15 December 2014). "Synesthesia: an introduction". Frontiers in Psychology 5 (1414): 1414. doi:10.3389/fpsyg.2014.01414. PMC 4265978. PMID 25566110. http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pmcentrez&artid=4265978.
 7. http://knowyourmeme.com/memes/autonomous-sensory-meridian-response-asmr
 8. http://www.vice.com/read/asmr-the-good-feeling-no-one-can-explain
 9. http://www.lookatme.ru/mag/live/interweb/199771-asmr
 10. https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/features/maria-spends-20-minutes-folding-towels-why-millions-are-mesmerised-by-asmr-videos-7956866.html
 11. 11.0 11.1 https://peerj.com/articles/851/
 12. http://theness.com/neurologicablog/index.php/asmr/
 13. http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/features/maria-spends-20-minutes-folding-towels-why-millions-are-mesmerised-by-asmr-videos-7956866.html
 14. https://www.youtube.com/watch?v=2Qb13qfiHLw
 15. https://www.youtube.com/watch?v=QwNENr8omM0
 16. https://www.youtube.com/channel/UCI4J4Aog35UbQ_wq4KPW75Q

Dolenni allanol[golygu | golygu cod]