Treganna

Oddi ar Wicipedia
Neidio i: llywio, chwilio
Lleoliad ward Treganna o fewn Caerdydd

Cymuned yng Nghaerdydd, prifddinas Cymru ydyw Treganna (Saesneg: Canton), yng ngorllewin y ddinas. Heol Dwyrain Y Bontfaen ydyw'r brif heol, gyda llawer o siopau rhad, bwytai a chaffis. Mae Ysgol Gymraeg Treganna ar Heol Radnor ac yn rhannu safle gydag Ysgol Gynradd (Saesneg) Radnor Road. Mae dau barc yn yr ardal; Parc Fictoria a Pharc Thompson. Mae Canolfan Celfyddydau Chapter yn un o'r prif atyniadau.

Daw enw'r ardal o enw Santes Canna, santes yn y chweched ganrif o dde Cymru (merch i nai'r Brenin Arthur yn ôl chwedl). Yr un enw a geir yn enw ardal rhan arall o'r ddinas, Pontcanna.

Daeth yn rhan o Gaerdydd yn 1875.

Cyfrifiad 2011[golygu]

Yng nghyfrifiad 2011 roedd y sefyllfa fel a ganlyn:[1][2][3][4]


Cyfrifiad 2011
Poblogaeth cymuned Treganna (pob oed) (14,304)
  
100%
Y nifer dros 3 oed sy'n siarad Cymraeg (Treganna) (2,625)
  
19.1%
:Y ganran drwy Gymru
  
19%
Y nifer sydd wedi'u geni yng Nghymru (Treganna) (10119)
  
70.7%
:Y ganran drwy Gymru
  
73%
Y nifer mewn gwaith rhwng 16 a 74 oed(Treganna) (1,821)
  
29.1%
:Y ganran drwy Gymru
  
67.1%

Cyfeiriadau[golygu]

  1. "Ystadegau Allweddol ar gyfer Cymru". Swyddfa Ystadegau Gwladol. http://www.ons.gov.uk/ons/rel/census/cyfrifiad-2011/ystadegau-allweddol-ar-gyfer-awdurdodau-unedol-yng-nghymru/stb-2011-key-statistics-for-wales---welsh.html. Adalwyd 2012-12-12. . Poblogaeth: ks101ew. Iaith: ks207wa - noder mae'r canran hwn yn seiliedig ar y nier sy'n siarad Cymraeg allan o'r niferoedd sydd dros 3 oed. Ganwyd yng Nghymru: ks204ew. Diweithdra: ks106ew; adalwyd 16 Mai 2013.
  2. Canran y diwaith drwy Gymru; Golwg 360; 11 Rhagfyr 2012; adalwyd 16 Mai 2013
  3. Gwefan Swyddfa Ystadegau Gwladol; Niferoedd Di-waith rhwng 16 a 74 oed; adalwyd 16 Mai 2013.
  4. Gwefan Llywodraeth Cymru; Ystadegau Economaidd Allweddol, Tachwedd 2010; Mae'r gyfradd gyflogaeth ymhlith pobl 16 – 64 oed yng Nghymru yn 67.1 y cant.; adalwyd 31 Mai 2013


Cymunedau Caerdydd

Adamsdown | Caerau | Castell | Cathays | Cyncoed | Yr Eglwys Newydd | Gabalfa | Glan'rafon | Grangetown | Llandaf | Llanisien | Llanrhymni | Llys-faen | Y Mynydd Bychan | Pentref Llaneirwg | Pen-twyn | Pen-tyrch | Pen-y-lan | Plasnewydd | Pontprennau | Radur a Threforgan | Rhiwbeina | Y Rhath | Sain Ffagan | Y Sblot | Tre-Biwt | Tredelerch | Treganna | Trelái | Tongwynlais | Trowbridge | Tyllgoed | Ystum Taf